انس با کتاب

با اراده و عزم راسخ به طرف کسب دانش و بینش حرکت نمایید، که زندگی زیر چتر علم و آگاهی آن قدر شیرین و انس با کتاب و قلم و اندوخته‌ها آن قدر خاطره‌آفرین و پایدار است که همه تلخیها و ناکامیهای دیگر را از یاد می‌برد. ۲۸ شهریور ۱۳۶۷

سیروا بعزم راسخ علی طریق العلم والعمل و الفکر، لان الحیاه تحت مظله العلم و الوعی، و الانس بالکتاب و القلم و التراث علی درجه من الحلاوه و الثبات مما ینسی کل المعاناه و الاحباطات الاخری. ۷ صفر ۱۴۰۹

With your upright willpower and resolution, move toward knowledge, practice and the pursuit of learning and insight. Life under the umbrella of knowledge and awareness is so sweet and intimacy with books, pens and similar treasures provide such memorable and lasting recollections that overshadow all failings and bitterness. 19 September 1988

دریافت طرح
اشتراک انس با کتاب
کلیدواژه:
کتاب