مساجد را پر کنید

نماز بالاترین ذکر خداست. اگر در نماز کوتاهی بشود؛ هر کس بگوید خوب من خودم تنهایی می‌روم توی خانه‌ام می‌خوانم، خیر نماز را در جماعت بخوانید. اجتماع باید باشد. مساجد را پر کنید. اینها از مساجد می‌ترسند.14 خرداد 1359

والصلاه اسمی ذکر لله. إذا حصل تهاون فی الصلاه بان یقول کل فرد اصلی بمفردی فی بیتی .. کلا، اقیموا الصلاه جماعهً. لا بد من الاجتماع. املاوا المساجد. انهم یخافون من المساجد. ۲۰ رجب ۱۴۰۰

Prayers are the highest remembrance and mention of God. No negligence should take place regarding prayers. Perform the prayers in a group. Don't say that I will go home and there I will pray. Association in prayers is better than praying individually. Keep the mosques occupied. They fear from the mosques. 5 June 1980

دریافت طرح
اشتراک مساجد را پر کنید
کلیدواژه:
نمازمساجد