اسلامی بودن جمهوری اسلامی

مجرد اینکه ما ادعا بکنیم که جمهوری ما اسلامی است این ادعا پذیرفته نیست. آن وقت‌ جمهوری ما اسلامی می‌شود و به کمال خودش می‌رسد که خدای تبارک و تعالی در این ملت و در این کشور حاکم باشد؛ یعنی از آن نقطه اولی‌ تا آن آخر حکومت، حکومت الهی باشد. سردمداران، همه الهی باشند. کسانی که در راس حکومت هستند، کسانی که در راس امور هستند الهی باشند، از نفسانیت خارج شده باشند، خود را نبینند، شخصیت خود را نبینند، چون نه خودی دارند و نه شخصیتی، هر چه هست از خداست. ۱۸ دی ۱۳۵۹

مجرّد الإدعاء بان جمهوریتنا جمهوریه إسلامیه، لا یکفی، و إنما تکون کذلک حقاً و تصل إلی کمالها المطلوب عندما یکون الله عزوجل هو الحاکم علی هذه الامه و هذه البلاد. یعنی عندما تکون الحکومه من الفها إلی یائها حکومه إلهیه و یکون جمیع رجال الدوله و المسوولین، اشخاصاً إلهیین، بعیدین کل البعد عن حب النفس و الانا و الذات، لا یرون لانفسهم و لا لذاتهم و لا لشخصهم ای فضل، لان کل ما لدیهم هو من عند الله سبحانه و تعالی، و ما من شی‏ء إلا من عنده. ۱ ربیع الاول ۱۴۰۱

Merely claiming that our republic is Islamic is not acceptable. Our republic can only become Islamic and attain perfection when Almighty God rules in our nation and in our country. In other words, the government must be a divine one from its starting point to the end. The authorities at the helm of affairs must be divine. They ought to get rid of their base material instincts. They should not be conceited nor think about their own individuality, for they neither have their (selfish) selves, nor their individuality whatever there is, is from God. 8 January 1981

دریافت طرح
اشتراک اسلامی بودن جمهوری اسلامی
کلیدواژه:
جمهوری اسلامیخدا محوری