طرد شیاطین

مهدی منتظر، در لسان ادیان و به اتفاق مسلمین، از کعبه ندا سر می‌دهد و بشریت را به توحید می‌خواند. و ما باید از آنها تبعیت کنیم و ندای توحید کلمه و کلمه توحید را از آن مکان مقدس سردهیم؛ و با فریادها و دعوتها و تظلمها و افشاگریها و اجتماعات زنده و کوبنده در مجمع مسلمین در مکّه مکرّمه بتها را بشکنیم؛ و شیاطین را، که در راس آنها شیطان بزرگ است، در عَقَبات «رَمی» کنیم و طرد نماییم. ۱۲ شهریور ۱۳۶۲

المهدی المنتظر و علی لسان جمیع الادیان، و بإتفاق جمیع المسلمین «سینادی من الکعبه، و یدعوالبشریه جمعاء إلی التوحید، و علینا نحن بدورنا ان نتابع المسیره و نرفع نداءات کلمه التوحید، و توحید الکلمه من هذا المکان المقدس، و ان نحطم اصنام زماننا بحضورنا الفاعل و النشیط فی مکه المکرمه من خلال عقد الاجتماعات، و النداءات، و مسیرات البراءه من المشرکین و المستکبرین فی هذا العالم، و فضح جرائمهم وادانتها، و ان نطرد الشیاطین و نرمیها بالجمار فی عقبات، و علی راسها الشیطان الاکبر امریکا. ۲۵ ذی القعده ۱۴۰۳

The expected Mahdi, as put by religions and unanimously accepted by Muslims, will proclaim from Ka`bah, calling mankind to monotheism. and we should obey them proclaim the call for unity of expression and the term monotheism from that sacred place. We should break the idols with our cries, calls, revelations, complaints as well as living and crushing gatherings among the Muslims in holy Mecca, throw stone at and reject the devils, headed by the Great Satan. 3 September 1983

دریافت طرح
اشتراک طرد شیاطین
کلیدواژه:
اندیشه توحیدیآمریکاشیطانحج