روز همبستگی مسلمانان

من از عموم مسلمانان جهان و دولتهای اسلامی می‌خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند. و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می‌کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است، و می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان «روز قدس» انتخاب، و طی مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند. از خداوند متعال پیروزی مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم. ۱۶ مرداد ۱۳۵۸

انی اطالب عامه المسلمین فی العالم والدول الإسلامیه بتوحید صفوفهم من اجل وضع حد لتجاوزات هذا العدو الغاصب وحماته. وادعو المسلمین جمیعاً إلی اتخاذ آخر جمعه من شهر رمضان، والتی هی من ایام القدر، وبوسعها ان تکون حازمه فی تحدید مصیر الشعب الفلسطینی، یوماً للقدس، والإعلان عن تضامن المسلمین الدولی فی الدفاع عن الحقوق المشروعه للشعب المسلم، من خلال اقامه المسیرات الحاشده. اسال الله تعالی ان یکتب النصر للمسلمین علی الکفار. ۱۳ رمضان ۱۳۹۹

I call on the Muslims of the world as well as on all Muslim governments to join forces to cut down this usurper and its supporters. I invite Muslims all over the globe to consecrate the last Friday of the holy month of Ramadan- which is a 'day of fate' and which could also become the day on which the fate of the Palestinian people might be determined- as 'Quds Day' and to proclaim the international solidarity of Muslims in support of the legitimate rights of the Muslim people( of Palestine ). I pray to the Almighty for the victory of the Muslims over the infidels. August 7, 1979

دریافت طرح
اشتراک روز همبستگی مسلمانان
کلیدواژه:
فلسطینروز جهانی قدسقدس شریف