انتقاد بجا و سازنده

انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه می‌شود. انتقاد اگر بحق باشد، موجب هدایت می‌شود. هیچ کس نباید خود را مطلق و مبرّای از انتقاد ببیند. البته انتقاد غیر از برخورد خطی و جریانی است. ۱۰ آبان ۱۳۶۷

ان النّقد الضروری والبناء یودی إلی نمو المجتمع وتطوره. إذا کان النقد محقاً فانه یقود إلی هدایه کلا الجناحین. لذا یجب ان لا یری ای شخص نفسه مطلقاً ومبرا من النّقد. وبطبیعه الحال النقد غیر التعامل الفئوی والحزبی. ۲۰ ربیع الاول ۱۴۰۹

Appropriate and constructive criticism brings about the growth of society. If the criticism is right, it will lead to the guidance of the two currents. Nobody should think of himself as absolute and exempted from criticism. Of course, criticism is different from factional and group confrontation. November 1, 1988

دریافت طرح
اشتراک انتقاد بجا و سازنده
کلیدواژه:
اخلاقاحزاب و توصیه‌هامنشور برادریانتقادسیاست اخلاقی