نمی‌خواهند با هم کار کنید

اینهایی که نمی‌خواهند این کشور یک کشور صحیح و سالم باشد، شما را به تفرقه می‌کشانند. نمی‌توانند ببینند که شما با هم مجتمع شده‌اید و می‌خواهید با هم کار کنید. 27 آذر 1359

هولاء یریدون تفرقتکم، إنهم لا یریدون لهذا البلد ان یکون بلداً سالماً وقویاً، فهولاء لا یطیقون رویتکم وانتم متحدون وتعملون سویه. ۱۰ صفر ۱۴۰۱

They cannot stand your unity. The people who do not want this country to be a safe and sound one, did not want it to be so, cannot bear to see that you have come together and wish to work together. December 18, 1980

دریافت طرح
اشتراک نمی‌خواهند با هم کار کنید
کلیدواژه:
حوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهدانشگاه و دانشگاهیانتفرقهوحدت حوزه و دانشگاه