حوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشد

باید حوزه‌های علمیه و دانشگاه مرکز ساخت انسان باشد؛ انسان حاضر نمی‌شود که کشور خودش را تسلیم کند به غیر. انسان حاضر نمی‌شود که تحت ذلّت برود و اسارت. آنها هم از انسان می‌ترسند. ۲۷ آذر ۱۳۵۹

علی تهذیب الجامعات والحوزات العلمیه، ان تکونا مراکز لبناء الإنسان، فإذا تخرج إنسان من هکذا جامعات، فإن هذا الانسان لا یرضی ان یعیش اسیراً، ولهذا فإنه لا یرضی بتسلیم بلاده للغیر، لهذا فإن الطغاه اکثر ما یخافون من هذا الإنسان الحقیقی. ۱۰ صفر ۱۴۰۱

The theological centers and university should be centers for nurturing people. In such a case, nobody will be prepared to surrender his country to others. He will be ready to undergo suffering and captivity; and such people, they fear. December 18, 1980

دریافت طرح
اشتراک حوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشد
کلیدواژه:
حوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهعزتتهذیبدانشگاه و دانشگاهیاندانشگاه اسلامیذلتوحدت حوزه و دانشگاه