رضایت الهی

رضای خدا را در نظر داشته باشید و خودتان را بنده خدا بدانید که هر طور پیش بیاورد آن طور را راضی هستید، همان طوری که بندگان خالص خدا، اولیای معظم خدا این طور بودند. ۹ خرداد ۱۳۶۳

خذوا بنظر الاعتبار رضا اللّه واعتبروا انفسکم عباد اللّه فحیثما إقتضی الامر کونوا راضین عنه کما کان عباد اللّه المخلصون واولیاوه العظام. ۲۸ شعبان ۱۴۰۴

See yourselves as servants of God and contents yourselves with whatever happens of you, as was the case with the pure servants of God and honorable saints of God. May 30, 1984

دریافت طرح
اشتراک رضایت الهی
کلیدواژه:
اخلاقسیاست اخلاقی