مقام بالاتر، تواضع‌ بیشتر

گمان نکنید که شما صاحب مقام هستید، باید به مردم فشار بیاورید. هر چه صاحب منصب ارشد باشد باید بیشتر خدمتگزار باشد. مردم بفهمند که هر درجه‌ای که این بالا می‌رود با مردم متواضع‌تر می‌شود. ۶ خرداد ۱۳۵۸

لیس هذا بان تتخیلوا وحیث ان لکم مقاماً ومنصباً فإنه ینبغی لکم الضغط علی الناس. کلما کان الإنسان صاحب منصب مرموق فإن علیه ان یخدم الناس اکثر، لیعرف الناس ان هذا الشخص کلما ارتقی فی المناصب کان متواضعا اکثر مع الناس. ۱ رجب ۱۳۹۹

This does not imply that you must bring pressure on the people just because you hold an authoritative post and high position. The more senior the position, the more you must be at the service of the people. People should perceive that the more this official moves upward, the more humble he becomes with the people. May ۲۷, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک مقام بالاتر، تواضع‌ بیشتر
کلیدواژه:
مسئولینخدمت به مردممردم سالاری