معجزه تاریخ و افتخار عالم

بیستم جمادی‌الثانی، روز پر افتخار ولادت زنی که از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است؛ زنی که در حجره‌ای کوچک و محقّر، انسان‌هایی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلی‌ می‌درخشد. صلوات و سلام خداوند تعالی بر این حجره محقر که جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است. 25 فروردین 1361

یوم العشرین من جمادی الثانیه یوم ولاده امراه هی من معجزات التاریخ ومفاخر عالم الوجود. المراه التی ربت فی غرفه صغیره متواضعه اشخاصاً سطعت انوارهم علی عالم الارض والافلاک وعالم الملک والملکوت، فصلاه اللّه تعالی وسلامه علی هذه الغرفه المتواضعه التی عکست نور العظمه الإلهیه، وکانت موضعا لتربیه خیره ابناء آدم. ۱۹ جمادی الثانی ۱۴۰۲

20 Jamadi ath-Thani, the honorable day of the birth of a woman who is among the miracles of history and glories of the world of existence, a woman who raised in a small and humble chamber human beings whose light shines over the elements of this earth to places across the heavens and from this earthly world to beyond the celestial world. April 14, 1982

دریافت طرح
اشتراک معجزه تاریخ و افتخار عالم
کلیدواژه:
زن و خانوادهزنان بزرگ عالمزنانحضرت زهرا (س)جایگاه و نقش زنروز زن