بانوان دوشادوشِ مردان در انقلاب‌

شما بانوانِ شجاع دوشادوش مردان پیروزی را برای اسلام بیمه کردید. من از تمام زنهای ایران تشکر می‌کنم. خداوند از شما راضی باشد. امام عصر(عج) از شما دلخوش باشد. ۱۳اسفند۱۳۵۷

لقد ضمنتن ایتها النسوه الشجاعات بوقوفکن جنبا الی جنب مع الرجال استمرار النصر للاسلام. اننی اشکر کافه النسوه الایرانیات، النسوه فی ایران وفی قم خاصه. اسال الله لکن الرضی. وآمل ان یکون إمام الزمان(عج) سعید بکن. ۵ربیع الثانی۱۳۹۹

You, the brave women of Iran, shoulder to shoulder with men, have insured victory for Islam. I thank all the women of Iran, all the ladies of Iran and Qum. May God be pleased with you. May the Imam of the Time be delighted with you. March 4, 1979

دریافت طرح
اشتراک بانوان دوشادوشِ مردان در انقلاب‌
کلیدواژه:
زنان و انقلاب اسلامیزنانخانواده شهدانقش زنان در نهضتمشارکت زناناسلام و زنانروز زن