عنصرِ زیربنای فضیلتهای انسانی

مبارک باد بر ملت عظیم‌ الشان ایران بویژه زنان بزرگوار «روز مبارک زن»؛ روز شرافت عنصر تابناکی که زیربنای فضیلت‌های انسانی و ارزش‌های والای خلیفه‌ اللّه در جهان است.   ۲۵فروردین۱۳۶۱

ابارک للشعب الإیرانی العظیم وخاصه المراه العظیمه، یوم المراه الکبیر، یوم ولاده الوجود الساطع الذی یعتبر اساس الفضائل الإنسانیه والقیم السامیه لخلیفه اللّه فی العالم. ۱۹جمادی الثانی۱۴۰۲

Congratulations to the honorable people of Iran, particularly the honored women on the occasion of the holy Woman's Day, the day of dignity of the brilliant elements constituting the cornerstone of human virtues and lofty values of the vicegerent of Allah in the world. April 14, 1982

دریافت طرح
اشتراک عنصرِ زیربنای فضیلتهای انسانی
کلیدواژه:
زنان بزرگ عالمجایگاه و حقوق زنحضرت زهرا (س)نقش زنان در نهضتکرامت زنجایگاه و نقش زناسلام و زنانروز زن