بزرگترین عید

اگر مهدی موعود هم مثل سایر اولیا به جوار رحمت حق می‌رفتند، دیگر در بشر کسی نبوده است که اجرای عدالت کند و او ذخیره شده است برای یک همچو مطلبی، و لهذا به این معنا عید مولود حضرت صاحب- ارواحنا له الفداء- بزرگترین عید برای بشر است نه برای مسلمین. ۷ تیر ۱۳۵۹

فلو کان المهدی الموعود ذهب مثل سائر الاولیاء إلی جوار ربه، فلم یبق فی اوساط البشر احد لیبسط العدل بهذا الشکل. وهذا الإنسان ادُخِرَ للقیام بمثل هذا الامر، ولهذا السبب یعد عید مولد صاحب الامر -ارواحنا له الفداء- اکبر عید للمسلمین، بل اکبر عید للبشریه ولیس للمسلمین فقط. ۱۵ شعبان ۱۴۰۰

If Imam Mahdi was dead, then among human beings there was none for this mission. So, God has reserved him because of his competency for the task. Therefore, his birth stands a great feast for the Muslims and mankind. June ۲۹, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک بزرگترین عید
کلیدواژه:
امام زمان (ع)عدالتعدالت اجتماعیمهدویت