اصلاح جهان از دامن خانواده

اسلام قبل از اینکه ازدواج بشود، به او می‌گوید چه جور آدمی انتخاب کن. برای اینکه این شوهر و زن مبدا یک فرد یا فردها است، اسلام می‌خواهد این فرد را صالح به جامعه تحویل بدهد. قبل از اینکه اینها ازدواج کنند زن چه جور باید باشد، شوهر چه جور باید باشد، اخلاقش، اعمالش چه باشد، برای بچه داری چه آدابی هست. همه اینها برای این است که یک موجود صالح در این جمعیت پیدا بشود تا صلاحیت در همه عالَم پیدا بشود. اسلام انسان می‌خواهد درست کند. ۱۰ دی ۱۳۵۷

الإسلام، فهو یحدد لکل من والدیه قبل زواجهما الشروط التی یجب توفرها فی الطرف الآخر. والسبب هو ان هذین الزوجین هما منشا ظهور فرد واحد او مجموعه من الافراد، والإسلام یرید ان یکونوا من الصالحین فی المجتمع ولتحقیق ذلک یحدد الصفات اللازمه فی الزوجه والزوج والاعمال والاخلاق التی ینبغی توفرها علی الاسره التی تربیا فیها، ویحدد اسلوب تعاملهما بعد الزواج وآداب الولاده وحضانه الطفل. والهدف من کل هذه الآداب هو ان تکون ثمره هذا الزواج موجوداً صالحاً للمجتمع ولیتم بذلک إصلاح اوضاع العالم کله. ۱ صفر ۱۳۹۹

Islam aims to perfect man even before he is born, before his parents marry. Because the husband and wife are the origin of an individual or individuals and Islam wants these individuals, who are to be handed over to society, to be righteous individuals. So before a couple marry, Islam stipulates what kind of personalities they should have. After marriage too, Islam stipulates how the husband and wife should treat each other. It also specifies how a child should be reared. Islam provides laws and instructions for all of these matters so that this child will be a virtuous individual in the society and righteousness will reign throughout the world. Islam seeks to create true human beings. December 31, 1978

دریافت طرح
اشتراک اصلاح جهان از دامن خانواده
کلیدواژه:
زن و خانوادهامام و خانوادهمادرانتربیت انسانکودکان