لانه جاسوسی را گرفتند

جوانهایی که می‌خواستند که از زیر یوغ آمریکا و قدرتمند دنیا بیرون بروند و خودشان برای خودشان کشورشان را اداره کنند مورد اهانت واقع شدند، و تقصیرشان این بود که لانه جاسوسی را گرفتند. 1 خرداد 1362

ففی الفتره التی استولی فیها شبابنا علی وکر التجسس وطردوا الجواسیس الامیرکان من إیران، کنا نعانی من بعض التوجهات التی تتعارض مع مصالح البلد والإسلام والتی راحت تنتقد شبابنا. الشباب الذین کانوا یتطلعون للتخلص من الغطرسه الامیرکیه والقوی العالمیه وإداره شوون بلدهم بانفسهم، تعرضوا للإهانه ولیس لهم ذنب سوی الاستیلاء علی وکر التجسس. ۹ شعبان ۱۴۰۳

The youth that wanted to free themselves from under the yoke of America and the powerful of the world and manage their own country themselves have been insulted for the fault of occupying the Espionage Den. May 22, 1983

دریافت طرح
اشتراک لانه جاسوسی را گرفتند
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیمذاکره با آمریکاآمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسخیر سفارت آمریکا