کدام سفارت؟!

ما مرکز جاسوسی را گرفتیم نه سفارتخانه را. اصلًا ما هیچ سفارتخانه‌ای را نگرفتیم. آمریکا سفارتخانه ندارد اینجا. آمریکا مامورین سیاسی ندارد اینجا. 25 آذر 1358

اننا استولینا علی وکر تجسّس، ولیس علی سفاره. إننا لم نستولِ علی سفاره. امریکا لیس لدیها سفاره هنا، امریکا لیس لدیها ای ملحق سیاسی هنا. ۲۶ محرّم ۱۴۰۰

We have confiscated a center for espionage, and not an embassy. The United States do not have statesmen and diplomats here. December ۱۶, 1979

دریافت طرح
اشتراک کدام سفارت؟!
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیمذاکره با آمریکاآمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسخیر سفارت آمریکارابطه با آمریکا