مناجاة الأئمة (ع)

بنی! ان الادعیه و المناجاه التی وصلتنا عن الائمه - علیهم السلام- هی اکبر ارشادات التعرف علیه -جل و علا- و اسمی طریق یمهد للعبودیه و العلاقه بین الحق و الخلق و المشتمله علی المعارف الالهیه و وسیله الانس به. ۴ رجب ۱۴۰۲

پسرم! دعاها و مناجات‌هایی که از ائمه معصومین- علیهم السلام- به ما رسیده است بزرگ ترین راهنماهای آشنایی با او- جلّ و علا- است و والاترین راهگشای عبودیّت و رابطه بین حق و خلق است و مشتمل بر معارف الهی و وسیله انس با او است. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

My son! The supplications and prayers handed down to us by the immaculate Imams(`a) are the greatest guides to become acquainted with Him, the Sublime and Glorified, and they provide a rudder for servitude and relationship between the Truth and people. They contain divine knowledge and serve as means of familiarity with Him. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک مناجاة الأئمة (ع)
کلیدواژه: