حبّ المنصب و الشهرة

لاتدق هذا الباب او ذاک من اجل الوصول إلی المنصب و الشهره و ما هو من الشهوات النّفسیه، فانک مهما بلغته ستتاثر لانک لم تبلغ مافوقه فتتحسر علی الدرجه الا علی فتزداد همومک الروحیه. ۴ رجب ۱۴۰۲

به این در و آن در برای رسیدن به مقام و شهرت و آنچه مورد شهوات نفسانیه است مزن، که به هر چه برسی از نرسیدن به ما فوق او متاثّر می‌شوی و حسرت بالاتر را می‌بری و ناراحتی‌های روحیت افزون می‌شود. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

Do not knock on the doors around to attain venal name and fame, for whatever you gain of carnal passion you will still be distressed by not attaining the superior ones and envy the higher stations which add to the discomfort of your soul. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک حبّ المنصب و الشهرة
کلیدواژه: