نسیر نحو جهنم عمرا کاملاً

اننا نسیر نحو جهنم عمرا کاملا و نودی الصلاه عمرا کاملا - الصلاه التی هی اکبر تذکره لله- مولین ظهورنا للحق و بیته -جل و علا- و مستقبلین انفسنا و بیت النّفس و ای شی‏ء اکثر ایلاما من ان تودی بنا الصّلاه التی یجب ان تکون معراجا لنا و التی یجب ان تنقلنا الیه و الی جنه لقائه، إلی انفسنا و الی المنفی الجهنمی. ۴ رجب ۱۴۰۲

ما یک عمر رو به جهنّم سیر می‌کنیم و یک عمر نماز پشت به حق و خانه او- جلّ و علا- و رو به خود و خانه نفس به جا می‌آوریم و چه دردناک است که نماز ما که باید معراج ما باشد و ما را به سوی او و بهشت لقای او برد به سوی خود ما و تبعیدگاه جهنم برد. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

We travel towards hell for a lifetime and perform prayers, as the greatest means for the remembrance of the Almighty God, throughout our life span while we have turned back to the Truth and taken to our self. How painful it is that our prayer that should elevate us to higher spiritual stations and carry us towards Him and the paradise of perceiving Him leads us to our self and to Abaddon. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک نسیر نحو جهنم عمرا کاملاً
کلیدواژه: