شفاعة الاولیاء

ان التعلّق بشفاعه الاولیاء -علیهم السلام- و التجرو فی المعاصی هما من الخدع الشّیطانیه الکبیره. انظروا فی حالات اولئک الذین علقوا الامال علی شفاعتهم، انظروا إلی تاوهاتهم و ادعیتهم و لواعجهم و خذوا العبر. ۴ رجب ۱۴۰۲

دل بستن به شفاعت اولیاء(ع) و تجرّی در معاصی از خدعه‌های بزرگ شیطانی است. شما به حالات آنان که دل به شفاعتشان بسته و از خدا بی‌خبر شده و به معاصی جرات می‌کنید بنگرید، ناله‌ها و گریه‌ها و دعاها و سوز و گدازهای آنان را ببینید و عبرت بگیرید. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

Pinning one's hope on the intercession of the saints(`a) and showing boldness in committing sin is Satan's greatest trick. Study the states of those who have pinned their hope on intercession and have been neglectful of God and boldly committed sins. Mind the moans and wails and supplications of these people. April 28, 1982
دریافت طرح
اشتراک شفاعة الاولیاء
کلیدواژه: