خدمة المظلوم

من الامور المهمه التی یجب ان اوصی بها مساعده عباد الله، خاصّه المحرومین المحتاجین الذین هم مظلومون و لاملجا لهم فی المجتمع، فاستعمل کل ما فی وسعک فی خدمتهم -فهذا افضل زاد لک و من افضل الخدمات لله تعالی و الاسلام العزیز- و ابذل جهدک بکل ماتستطیع فی خدمه المظلومین و حمایتهم فی مقابل المستکبرین و الظّالمین. ۴ رجب ۱۴۰۲

از امور مهمی که لازم است وصیت نمایم اعانت نمودن به بندگان خدا، خصوصاً محرومان و مستمندان که در جامعه‌ها مظلوم و بی‌پناهند، هر چه توان داری در خدمت اینان- که بهترین زاد راه تو است و از بهترین خدمت‌ها به خدای تعالی و اسلام عزیز است- به کار بر و هر چه توانی در خدمت مظلومان و حمایت آنان در مقابل مستکبران و ظالمان کوشش کن. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

Among the important things I should advise you is to help the servants of God, particularly the deprived and oppressed people who are downtrodden and defenseless in society. Employ all your power to serve them, as this service is the best provision and the best service to God Almighty and dear Islam. Spend all your energy in rendering services to the oppressed people and supporting them against arrogant powers and tyrants. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک خدمة المظلوم
کلیدواژه: