حب الاقارب

اوصی ابنی احمد ان یتعامل مع ارحامه و اقربائه و خاصّه الاخوه و الاخ و ابناء الاخت، بالرّحمه و المحبه و السّلام و الصّفاء و الایثار و المراعاه. ۴ رجب ۱۴۰۲

به احمد، پسرم وصیّت می‌کنم که با ارحام و اقرباء خود خصوصاً خواهران و برادر و خواهرزادگان، با مهر و محبّت و صلح و صفا و ایثار و مراعات رفتار کند. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

I advise Ahmad to treat his close relatives and confidants, particularly sisters, nieces and nephews, with affection, love, peace and selflessness. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک حب الاقارب
کلیدواژه: