قیام عاشورا

اگر قیام نمی‌کرد احترامش می‌کردند
تعلیم سازندگی و کوبندگی
می‌خواست ملّت را اصلاح کند
درس‌های قیام برای ما
یزید هم «ظل اللَّه» بود؟!
از شهادتشان مطلع بودند
با یک عدد کم
تکلیف بود
اطاعت خدا حتی در صورت شکست
هر کس ساکت بنشیند، جایش جای همان یزید است
نجات عدالت
قیامِ للَّه شکست ندارد
خدشه در وجهه اسلام
اسلام وارونه معرفی می‌شد
جلوگیری از تحریف اسلام
به اسم خلافت رسول اللَّه بر ضد رسول اللَّه قیام کرده بودند
قیام برای مکتب نه کشورگشایی
پیشروی در مکتب
مکتب اسلام زنده شد
اسلام زنده شد
حکومتی به اسم اسلام
باید شعار "کل یوم عاشورا" سرمشق امت باشد
عقیده و مکتب
کُلُّ یَوْمٍ عَاشُورَا و کُلُّ اَرْضٍ کَرْبَلاء
دستورالعمل امام حسین (ع)
کاخ ستم‌کاران را فرو ریخت
قضیه خدا و اسلام است
به دنبال مملکت عربی بودند
سرآغاز زندگی جاوید اسلام
پاسداری از وحی
برای اصلاح جامعه
می‌رفت تا زحمات پیامبر (ص) را هدر دهند
اندکی بعد، مردم متوجّه شدند
به همه آموخت چه باید بکنند
تعلیمات قیام عاشورا
روشنگری پس از عاشورا، هم‌سنگ فداکاری سیدالشهدا (ع)
زنده کردن اسلام
تمام حرکت سیدالشهد (ع) سیاسی بود
زیبایی حرکت از جهت قیام برای خداست
به دنبال حکومت عدل
انگیزه‌، اقامه معروف و از بین بردن منکری مثل حکومت جور
جلوگیری از مفاسد حکومت ظلم
خروج از مدینه برای حکومت بود