نویسندگان و گویندگان

از میان رفتن انحرافات به برکت نویسندگان آگاه و دلسوز
اعلام خطر در برابر مسامحه نویسندگان و گویندگان توسط دولت
وظیفه گویندگان، آگاه کردن مردم
ثبت و بررسی دقیق تاریخ نهضت اسلامی برای نسل های آینده به دست نویسندگان
ناتوانی از دیدن قدرت اسلام
افشای جنایات شاه توسط نویسندگان و گویندگان
کمک به استیفای حقوق مردم
تعهد نویسندگان به آرمان های شهیدان
مسئولیت نویسندگان انعکاس خواسته های ملت به طور شایسته
آگاه کردن مردم به تبلیغات مسموم رژیم توسط گویندگان
پشتیبانی نویسندگان از نهضت و دولت
وظیفه نویسندگان، گسترش تعالیم اسلامی
کنار گذاشتن تبیلغات سوء و تضعیف ملت و دولت
تجدید نظر مطبوعات در نوشته های خود
قلم، حربه انتقام حاشیه نشینان خارج
قلم به دستان نا آگاه
قلم های مسموم و کاشتن تخم فساد
تبلیغات علیه اسلام و روحانیت
قلم های زهرآلود برخی نویسندگان
تزریق درس استعماری به وسیله نویسندگان
نصیحت به گویندگان در مورد پرهیز از شایعه افکنی و سوء استفاده از آزادی
ادعای وحدت در زبان و ایجاد تشتت در عمل نویسندگان
اهانت به ملت
قبول نویسندگان و گویندگان در مورد پذیرش نظر ملت در حکومت اسلامی
قلم های تابع
دعوت نویسندگان و گویندگان به وحدت و ایجاد جبهه مستضعفین
فریب خوردن نویسندگان از تبلیغات پنجاه ساله
پرهیز گویندگان از گفتار خلاف واقع
قلم نویسنده ای آزاد است که توطئه گر نباشد
رساندن طرح مسائل اجتماعی و سیاسی در ایام حج به وسیله گویندگان و نویسندگان
توجه نویسندگان به آینده نهضت و مملکت
قلم نویسندگان در خدمت مستضعفین
متهم کردن نظام جمهوری اسلامی به دست برخی نویسندگان و گویندگان
صرف قلم و گفتار برای خدمت به مستضعفین
تضعیف نظام و ایجاد نارضایتی در ملت به دست نویسنده ها
اتهام ارتجاع به اسلام
کوشش برای لکه دار کردن نهضت
هدایت مردم در امر قانون اساسی
نویسندگان مسئولیت معرفی اسلام به مردم
پرهیز نویسندگان از ایجاد تفرقه
نقش مهم نویسندگان متعهد در پیروزی انقلاب
بهترین خدمت نویسندگان و گویندگان، ایجاد روحیه خودباوری در مردم
بهترین خدمت نویسندگان
اصلاح جامعه در گِرو رفتارها و گفتارهای معقولانه‌
کنترل قلمها در انتشار مطالب کذب
تقویت روحیه ملت به دست نویسندگان و گویندگان
نصایح برادرانه و انتقاد سالم
انتقاد کینه توزانه نویسندگان و گویندگان
آزردن رزمندگان اسلام
قلم نویسندگان به دنبال اسارت مردم
انتقاد از نویسندگانی که در پی دلسردی ملتند
نقش قلم و زبان در اجتماع
دقت در نوشتار و گفتار نویسندگان و گویندگان
ایجاد وحدت بین جناح ها و گروه ها
ایجاد وحدت و تفاهم وظیفه نویسندگان و گویندگان
اتحاد نویسندگان و گویندگان برای حل معضلات
کارشکنی قلم به دستان
عبرت گیری نویسندگان از قضایای صدر مشروطه
خنثی سازی تبلیغات دشمنان جمهوری اسلامی به وسیله نویسندگان
وظیفه نویسندگان و گویندگان، معرفی چهره واقعی اسلام به جهانیان
نمایش مراحل مختلف پیروزی در هفته جنگ به دست نویسندگان و گویندگان
ایجاد تفرقه و دشمنی میان شاعران و نویسندگان
اطلاع رسانی نویسندگان و گویندگان نسبت به خطر سلاح های اتمی
گویندگی و نویسندگی، واجب کفایی
ارائه تحلیل درست از اسلام
مسئولیت نویسندگان در قبال اسلام و مقدرات مسلمین
تکلیف دینی و ملی برای نجات ملت ها از سلطه ستمگران
به نمایش گذاشتن همه توان نویسندگان و گویندگان برای خدمت به رزمندگان اسلام
رعایت حیثیت نظام اسلامی در انتقادات
طرح مسائل اسلامی در مجالس و روزنامه ها
احتراز از اختلاف و توجه به عدالت و عطوفت