انتظار فرج

انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است
مومنین در حال انتظار مسلح باشند
عصر مصداق انسان کامل است
حضرت مهدی، ذخیره خداوند برای بشریت
تنها مجری عدالت واقعی
برآورده کننده‌ی آرزوی همه‌ی انبیا
نیمه شعبان، فقط عید مسلمانها نیست
ویژگی حکومت عادل، تنها ظلم نکردن نیست
عیدی بزرگتر از میلاد رسول اکرم
خود را برای ملاقات با مهدی موعود آماده کنیم
انقلاب اسلامی، مقدمه انقلاب حضرت مهدی
تکلیف منتظران
کار انبیا هم مورد قبول همه نبوده
حضرت مهدی خاتم ولایت است
ما نمیتوانیم دنیا را از عدالت پر کنیم
تفکر غلط درباره حکومت حضرت مهدی
برای آمریکا دعا کنیم تا مهدی موعود بیاید!