اقتصاد و جنگ تحمیلی

جنگ برای مردم فشار اقتصادی دارد
دولت به تنهایی نمی تواند جنگ را اداره کند ملت باید کمک کند
به لطف خدا در ایران گرفتاری جنگ خیلی شدید نیست
گرانی در شرایط جنگ طبیعی است
لزوم جبران خسارات وارده به آوارگان جنگی
بازسازی پس از پایان جنگ انجام می شود
وظیفه دولت در بازسازی خسارات جنگ
اجازه استفاده از درآمدهای آستان قدس رضوی برای بازسازی هویزه و خوزستان
گرانی هست ولی قحطی نیست
مردم در بازسازی با هماهنگی دولت ومسئولین عمل کنند
مردم کار بازسازی را آسان می کنند
مسئولین برای رفع فشارها می کوشند
آنهایی نق می زنند که حکومت به دستشان نیفتاده است
مشکلات ناشی از جنگ برای دولت
به خدمت گرفتن اموال مردم در جنگ توسط دولت در صورت نیاز
در هر حالت دولت باید جنگ را اداره کند
لزوم رسیدگی به آوارگان جنگی حتی پناهندگان سایر کشورها
انصاف نیست که در شرایط جنگی گرانفروشی بشود
تکلیف کمک به جنگ بیشتر متوجه طبقه مرفه و ثروتمند است
در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی جوانان عزیز قطعات محل احتیاج را ساخته
مشکلات اقتصادی جنگ نباید باعث تفرقه شود
لزوم حل مشکل گرانی
از گرانی نگرانیم اما بحمدالله قحطی نیست
تشکیل ستاد ویژه و رسیدگی خاص به آسیب دیدگان جنگ شهرها
حضور فعال ملت در صحنه و کمک به جبهه ها
هنر آفرینی و اختراعات و پیشرفت ها در شرایط جنگ و محاصره
لزوم مشارکت مردم در بازسازی خسارات جنگی و ضرورت نظارت دولت
مردم باید برای بازسازی هرچه دارند بیاورند لکن با نظارت دولت
در بازسازی نیروهای مسلح توجه اصلی به بازسازی نیروها و استعدادها و ترسیم استراتژی دفاعی کشور باشد
تحقق اهداف بازسازی نباید موجب عدول از سیاست نه شرقی و نه غربی شود
سیاست گذاری بازسازی بر عهده سران قوا و رئیس است
دولت باید با قاطعیت و قدرت بازسازی را ادامه دهد
مردم ما تحمل سختی و استقلال را بر رفاه وابستگی ترجیح میدهند