دفاع مقدس و جوانان

دفاع از حیثیت و شرافت ملت
ایمان و شهادت طلبی در جنگ
پایداری در جنگ
حمایت از جوانان فداکار
دلاوریهای جوانان
عشق به دفاع و شهادت
افتخار به جهاد
پیروی از سیدالشهدا
سربازان حقیقی امام زمان(عج)
ایستادگی ملت عامل توقف دشمن
ایستادگی در مقابل قدرتها
تشدید فعالیتهای دفاعی
افتخار به جوانان غیرتمند
ایستادگی در میدان نبرد علیه باطل
بسیج الهی
بوسه امام بر دستان جوانان
ظهور جوانان اسلامی و انقلابی از دل جامعه ای مسموم
شوق شهادت در رزمندگان
رزمندگان بنیان مرصوص هستند
عنایت خدا ضامن پیروزی
هجوم صدام و مقاومت ملت ایران
آرمانهای اسلامی، هدف نظامیان ایران
اخلاص و صداقت
عنایت خاص الهی
تعهد اسلامی
ارزش جوانهای ما
احتیاج جبهه‌ها به شما
کمک به پیروزی اسلام
دفاع از کشور اسلامی
تعلیمات عملی در جبهه ها
لزوم حضور مردم در جبهه ها
ایمان، عامل مقاومت
رمز پیروزی در جبهه ها
تعلیم و تربیت
به این جوانان غبطه می‌خورم
جنگ علیه متجاوز به عشق جمال حق
خنثی کنندگان توطئه
سرنوشت جنگ در دست جوانها
حماسه سازی در جبهه ها
عظمت روحی
نجات معجزه آسا
نیاز جبهه ها
پیروزی در جبهه ها
سرافرازی آفرینان
شوق برای حضور در جبهه
سنگرهای جنگ، محراب مسجد
الگوی وکلای مجلس
تحول انسان طاغوتی به انسان انقلابی
توفیق تحول
استقامت مردانه
اعتماد به نصرت الهی
فلسفه بسیج
ایستادگی در مقابل قدرتها
عدم حضور اشکالتراشان در جنگ
خودسازی
درخواست حضور در جبهه ها
سرافرازی و عظمت روحی
ملت و فوز دانستن شهادت