حزب دموکرات کردستان

آشوب احزاب وابسته در کردستان
فاسد بودن اعضا
لزوم سرکوبی فتنه های حزب در سنندج
غیرقانونی بودن حزب
اعلام عفو اغفال شدگان حزب
جنایتکارانی به اسم حزب
لزوم بیداری ملت کردستان
دعوت اغفال شدگان حزب به توبه
اعطای امان به اغفال شدگان
ضرورت برخورد شدید با حزب
سوء استفاده از اختلاف سنی و شیعه
بی اعتنایی برادران کرد به تبلیغات حزب
تلاش گروهکهای وابسته برای فساد در کردستان
عدم محبوبیت سران حزب در کردستان
لزوم هوشیاری ملت برای دفع توطئه
توطئه جهت تباه کردن ملت
لزوم پاکسازی خائنین با شدت متوسط
وابستگی به صهیونیسم و آمریکا
لزوم مساعدت ملت کرد با قوای دولتی
تبلیغات دروغین علیه نظام در کردستان
ایجاد غائله در آذربایجان و کردستان
خیانت در کردستان
ایجاد درگیری توسط گروههای وابسته در غرب کشور
جنایت در حادثه زندان دولتو