انتخابات و معیارهای انتخاب

دنبال کاندیدای اشراف نمی‌رویم
از خودمان باشند
فاضل، امین، متدین
انتخاب نمايندگان متعهد
کسانی که کشور خودشان را می‌خواهند
اشخاص امين و صادق
رای به اشخاص متعهد
اشخاص با بصیرت
نه چپ‌گرا، نه راست‌گرا
وكلاى آزادمنش
فکرشان مستقل باشد
اشخاص بيدار، امين، مؤمن مُسْلم، وطنخواه
وكلاى متعهد مسْلم امين
بگرديد يك وكيل خوب تعيين كنيد
وکلای خدمتگزار
اعتقاد به جمهورى اسلامى
مجلس از خودتان باشد
ضرورت حضور اسلام‌شناس برای تدوین قانون اساسی
خبرگان قانون اساسی باید علاقمند به اسلام باشند
اشخاص معتقد به نهضت را انتخاب کنید
فریب ظواهر کاندیداها را نخورید
ملت ما مقدراتشان را دست این اشخاصی که به اصطلاح خودشان روشنفکر [نسپرند]
متدین، مطلع و امین
به دنبال دلسوزان اسلام باشید
معتقد به مکتب استقلال‌بخش
قبول کرده باشند، اسلام یک مکتب مترقی است
اهل علم و ایمان و معتقد به جمهوری اسلامی
وابسته به شرق و غرب نباشد
به دنبال نمایندگان صالح باشید
معتمد، امین، وطن‌خواه و اسلام‌خواه
کاندیدای مجلس خبرگان، اسلام را پاسخ‌گوی نیازهای روز بدانند
مسلمان متعهد می‌خواهیم
خبرگان باید مطلع از اسلام باشند
خودتان نامزد مورد نظر را بشناسید
منحرف نباشد
اسلام را دین مترِّقی بداند
خبره اسلامی باشد
تحت تاثیر مکاتب انحرافی نباشد
در مسیر ملت باشد
مقیّد به احکام شرع باشند
صد در صد اسلامی و ملی
با شمشیر خائن‌ها را از خادم‌ها جدا کنید
مخالف اسلام باشد، به فساد می‌کشاند
به سوابق کاندیداها توجه کنید
طرف‌دار مردم باشد
بررسی سوابق خانوادگی و انقلابی
مجلس اعیان نمی‌خواهیم
در انتخاب سهل انگاری نکنید!
با اجانب پیوند نداشته باشد
متدین، ملی و مستقل
منفعت خود را مقدّم ندارند
دلسوز به طبقه مستضعف باشد
آراسته به اخلاق خوب
ممکن است ظاهرسازی کنند
ما را اسیر قدرت‌های بزرگ نکند
عدم رای دادن به منحرفین
از اشراف نباشند
به سابقه نمایندگی توجه کنید
آماده خدمت به مستضعفین باشد
رنج پاپرهنگان را بفهمد
تعهد به اسلام و مصالح کشور
مطلع به مسائل روز، غالبا از قشر متوسط و محروم
بالانشین و کاخ‌نشین نباشند
بازیگر نباشند
اسلام تنها کافی نیست، شناخت مصالح مملکت و دنیای سیاست
به احزاب توجه نکنید
عقیده نه اظهار
از تشر دشمن نهراسد و مقابله کند
به واسطه مرتبط بودن، رای ندهید
مطلعین و دانشمندان و متخصصان
افشا
همگام با محرومین
چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند
در قول و عمل مدافع اسلام مستضعفین و رنجدیدگان باشد