ضد انقلاب

شایعات گروهکهای منحرف
قدرت طلبی گروههای منحرف
ممانعت از نفوذ ضد انقلاب در جبهه
جنگ افروزی گروههای منحرف
شیطنت مرفهین وابسته
دامن زدن به اختلافات
خرابکاری گروههای منحرف
تهدید نفاق افکنان
افساد گروهکهای منحرف
کارشکنی قلم به دستان
تلاش منافقان برای نابودی انقلاب
ضرورت مقابله با منافقین
تعقیب جربانات ضد انقلاب توسط رزمندگان
مزاحمت اشکالتراشان
تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
مقاومت مردم در کمبودها
اشکال تراشی های بیهوده
نادانی اشکالتراشان