حاکمیت قانون

شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی و کرامت انسانی
جامعه مطلوب از دید امام خمینی
نهادینه شدن اندیشه امام خمینی(س) در حوزه عدالت باید در عمل زنده شود
عبارت «حقوق مردم» و «حق‌الناس» در بیانات امام خمینی(ره) بسیار دیده می‌شود