احتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارپدر و مادرها الگوی بچه‌هاپدر و مادرها الگوی بچه‌هاحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنمحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنمحافظ استقلال مردمحافظ استقلال مردمدرس ایثار در عید قرباندرس ایثار در عید قربانخدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاصتحقیر آمریکاتحقیر آمریکادریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیددست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطیندست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطین آخرین طرح ها صفحه 3