شکست قدرت آمریکاشکست قدرت آمریکامرکز توطئه و استعمار منطقهمرکز توطئه و استعمار منطقهلانه فساد را قبضه کردندلانه فساد را قبضه کردندجوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینیا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماًیا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماًتبریک بر بقیه اللهتبریک بر بقیه اللهصدور تجربه‌هاصدور تجربه‌هامملکت آسیب ناپذیرمملکت آسیب ناپذیرپایداری خوب عمل کردن استپایداری خوب عمل کردن است آخرین طرح ها صفحه 3