امید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستیدامید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی