آماده برای شهادت

آن تحولی که پیدا شده است که جوانهای ما فریاد می‌زنند که ما مستعدیم برای شهادت، کفن می‌پوشند. اینها یک تحولاتی است که بشر نمی‌تواند این کارها را بکند. اینها کار خداست. ۱۲ دی ۱۳۵۸

إن التحوّل الذی حصل إذ یهتف الشبابنا باننا مستعدون للشهاده، ویلبسون الاکفان هو امر لیس من صنع البشر، إنّه لطف من اللّه. ۱۳ صفر ۱۴۰۰

The change, which has been brought forth, through which our youth express their desires to get martyred, is not done by human; rather its source lies beyond man's power: it is divine. It is brought about by God. January ۱, 1980
دریافت طرح
اشتراک آماده برای شهادت
کلیدواژه:
شهادتانقلاب اسلامی ایرانجوانانجوانان پس از انقلابجوانان و شهادتجوانان و بصیرتدفاع مقدس و جوانانانقلاب اسلامی و تحول جوانانتحول روحی جوانانشهادت طلبی