بَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏بَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏به کجا روی‌ نماید که تواش قبله نه‌ای‌؟به کجا روی‌ نماید که تواش قبله نه‌ای‌؟پناهگاهپناهگاهمعتکف گشتم از این پَس بدر پیر مُغانمعتکف گشتم از این پَس بدر پیر مُغانعتبه بوسی مولاعتبه بوسی مولااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِبقعه مطهر علی بن موسی الرضابقعه مطهر علی بن موسی الرضاحضرت رضا(ع) در مصیبت‌های معنوی با آرامش راه خود را پیش می برد...حضرت رضا(ع) در مصیبت‌های معنوی با آرامش راه خود را پیش می برد...در آرزوی زیارت ثامن الحجج (ع)در آرزوی زیارت ثامن الحجج (ع) عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی