حضرت رضا سلام الله علیه در مصیبت‌های معنوی که برایش وارد می شد، با آرامش راه خود را پیش می برد...حضرت رضا سلام الله علیه در مصیبت‌های معنوی که برایش وارد می شد، با آرامش راه خود را پیش می برد...عتبه بوسی مولا علی بن موسی از آرزوهای من است.عتبه بوسی مولا علی بن موسی از آرزوهای من است. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی