همبستگی ملت‌ها در مبارزههمبستگی ملت‌ها در مبارزهاراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرینافول ستاره نحس مستکبران افول ستاره نحس مستکبران انقراض مستکبرینانقراض مستکبرینوعده الهیوعده الهیپایداری و اتحاد دولتهای اسلامیپایداری و اتحاد دولتهای اسلامیإِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاکُمْإِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاکُمْتکلیف روسای اسلامتکلیف روسای اسلاماسرائیل باید از صفحه روزگار محو شوداسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود فلسطین صفحه 2