۶۰/۱۱/۲۱ » دعوت امام از مظلومین برای قیام
45:29
۶۰/۱۱/۰۴ » نظر امام خمینی (ره) درباره ریشه مشکلات عالم
45:29
۶۰/۰۸/۰۴ » عزاداری از دیدگاه امام خمینی (ره)
45:29
۶۰/۰۷/۱۷ » توصیه امام خمینی (ره) به ملت و علمای مصر
45:29
۶۰/۰۶/۱۸ » توصیه امام خمینی (ره) به علما و روحانیون
45:29
۶۰/۰۴/۰۸ » سخنان امام خمینی (ره) درباره شهید بهشتی (رض)
45:29
۶۰/۰۵/۱۱ » سخنرانی امام خمینی (ره) پس از ترور آیت الله خامنه ای
45:29
بیانات تصویری امام خمینی سال 1361