فیلم

سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری (دستاورد شهادتها)

عنوان: سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری (دستاورد شهادتها)

صبح ۱۷ شهریور ۱۳۶۰/ ۹ ذی القعده ۱۴۰۱

تهران، جماران

دستاورد شهادتها و مصائب دوران انقلاب

خامنه‌ای، سید علی (دبیر کل حزب جمهوری اسلامی) و اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی‌

" /> 1360061701-pic.jpg
 
کلیدواژه:

سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری (دستاورد شهادتها)

صبح ۱۷ شهریور ۱۳۶۰/ ۹ ذی القعده ۱۴۰۱

تهران، جماران

دستاورد شهادتها و مصائب دوران انقلاب

خامنه‌ای، سید علی (دبیر کل حزب جمهوری اسلامی) و اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی‌

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: