۶۱/۱۰/۰۵ » ارزش در مکاتب توحیدی از نگاه امام
45:29
۶۱/۱۰/۱۲ » سخنان امام خمینی(ره) درباره بیداری ملت های اسلامی
45:29
بیانات تصویری امام خمینی سال 1362