۶۱/۱۰/۱۲ » سخنان امام خمینی(ره) درباره بیداری ملت های اسلامی
02:55
۶۱/۱۰/۰۵ » ارزش در مکاتب توحیدی از نگاه امام
02:08
بیانات تصویری امام خمینی سال 1362