فیلم
 
کلیدواژه:

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی (تعلیم و تهذیب)

۲۸ شهریور ۱۳۶۱/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۲

تهران، حسینیه جماران

دو رکن اصلی آموزش و پرورش

مصباح یزدی، محمد تقی- قرائتی، محسن (نماینده امام در نهضت سوادآموزی)- پرورش، علی اکبر (وزیر آموزش و پرورش)- نجفی، محمد علی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی)- اعضای دفتر هماهنگی حوزه و دانشگاه و مربیان امور تربیتی

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: