۶۲/۱۱/۱۸ » سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی (هشدار به کشورهای منطقه)
17:59
۶۲/۱۱/۱۱ » سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
38:40
۶۲/۰۸/۲۹ » سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)
24:16
۶۲/۰۷/۰۴ » سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام (تمسک به ولایت حضرت علی «ع»)
38:16
۶۲/۰۶/۰۷ » سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
16:33
۶۲/۰۵/۱۱ » سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
36:24
۶۲/۰۳/۰۷ » سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)
38:20
۶۲/۰۲/۱۸ » سخنرانی در جمع شورای مرکزی کمیته‌های امداد (مستمندان در صف مقدم جامعه)
21:12
۶۲/۰۲/۰۴ » سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزشهای انسانی)
26:42
۶۲/۰۱/۰۱ » سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
56:33
بیانات تصویری امام خمینی سال 1363