فیلم
 
کلیدواژه:

سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)

صبح ۱۱ مرداد ۱۳۶۲/ ۲۲ شوال ۱۴۰۳

تهران، حسینیه جماران

ویژگیهای حکومت اشرافی و حکومت محرومان

کارکنان وزارت راه و ترابری متشکل از راه آهن، هواپیمایی و ادارات تابعه- کارکنان وزارت نیرو- مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: