فیلم

اولیای الهی

خطر قدرت در دست ظالم
نظیر نداشته است این وضعی که الآن ایران دارد
تمام انبیا برای این بوده است که جامعه را اصلاح کنند
تمام انبیا برای اصلاح جامعه آمده‌اند
اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملتها
قرآن کریم ، کتابی برای همه بشر
از شهادت باکی نیست
بیشتر