فیلم

مجالس عزاداری

ارزش عظیم مجالس عزاداری سید الشهدا
این مجالس عزا را دست کم گرفتند
اهمیت جنبه سیاسی مراسم عزاداری
تاثیر خون سیدالشهدا(ع) بر قیام 15 خرداد
جنبه سیاسی و اجتماعی ادعیه و مجالس عزاداری
ملت ما قدر مجالس عزاداری را بداند
ما یک ملتی هستیم که با همین گریه‌ها، یک قدرت 2500 ساله را از بین بردیم.
محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است
توبه کنید قبل از اینکه در صحنه گرفتار شوید
بیشتر