فیلم

قیام عاشورا

با نگه داشتن عاشورا کشور شما آسیب نخواهد دید
دستجات به همان طور قوّت خودش، باقی باشد
خطر ضربه به مکتب‌
مقابله سیدالشهدا(ع) با معاویه و یزید (علیهم اللعنه)
چیزی که برای خداست آسان می‌شود
درس عاشورا
همه جنگهای اسلامی، برای تربیت جامعه بودند
مساله اتهام مکتب است
آسایش فکری در فداکاری برای اسلام‌
بیشتر