فیلم

هیاتهای بازسازی‌

ضرورت وجود هیاتهای بازسازی‌
دقت در انتخاب اعضای هیاتهای بازسازی‌
بررسی دقیقی سوابق اعضای هیاتهای بازسازی‌
عده‌ای به اسم «حزب الله»کارهای شما را فلج کنند
لزوم پاکسازی ادارات از افراد فاسد و ظالم
اسلام افراد خائنی که نمی‌شود اصلاحشان کرد را کنار می‌گذارد
بیشتر