فیلم

عزاداری سیدالشهدا (ع)

اینهایی که تزریق میکنند به شما ملت گریه، خیانتکارند، اربابانشان از این گریه ها می‌ترسند
سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)
شعار علیه یکدیگر ندهید
بیشتر