فیلم

بیداری مسلمین

کلیپ «صدور انقلاب»
برای خدا و برای اسلام قیام بکنید
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
سران کشورها مانع پیشرفت کشورها هستند
تنازع با هم نکنید و الّا فَشَل می‌شوید
جنگ با ایران، جنگ با قرآن است
بیشتر