فیلم

گزینش

دقت در انتخاب اعضای هیاتهای بازسازی‌
بررسی دقیقی سوابق اعضای هیاتهای بازسازی‌
عده‌ای به اسم «حزب الله»کارهای شما را فلج کنند
جلوگیری از نفوذ افراد فاسد در انجمن های اسلامی
جلوگیری از نفوذ افراد منحرف در انجمن های اسلامی
جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب در انجمن های اسلامی
ورود افراد متعهد به اسلام در انجمن های اسلامی
ارشاد، تنها وظیفه انجمنهای اسلامی‌
بیشتر